Köszöntések


DR. OZSVÁTH JUDIT, a hittanolimpia elnöke
BBTE RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR

Az V. Országos Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpia résztvevőinek

Szeretett Diákok! Szeretett felkészítő és szervező Pedagóguskollégák!

„A nagy időkhöz nagy nemzedék kell” – hirdette Erdély nagy püspöke, Márton Áron. Az a kor, amelyikben ő megfogalmazta ezeket a gondolatokat, más, mégis hasonló volt a mostanihoz: háború, gazdasági és ideológiai válság, elvilágiasodás jellemezte azt, és mindezek jelen vannak napjainkban is. „Nagy idők” voltak azok, és ugyanilyen „nagyok” a maiak is. A sötétség útvesztőibe tévedt embernek kellettek és ma is kellenek a Fényre mutató, a Fény felé vezető, tiszta lelkek.

Szeretett Diákok, Ti, akik a hittanismeretek magas szintű tanulmányozására és – én nagyon hiszem, hogy – az azokhoz igazított, szép, szent életre köteleződtetek el, sokaknak mutattok irányt. Olyan természetű ismereteitek vannak, amelyek nemcsak az értelmet, de a szívet is gazdagítják. Ti ismeritek az értelmes, igazán boldog élet kulcsát. Ti olyan életet éltek, amelyikkel – a Megváltó szent akarata szerint – fényesen világító jel vagytok társaitok és sokak számára. Mindenekelőtt ezt köszönöm nektek! És köszönöm, hogy vállaljátok a munkát azért, hogy mind jobbak, mind „fényesebbek” legyetek!

Szeretettel várunk benneteket az erdélyi keresztény világnak oly sok értéket adó „kincses városba”! Kívánom, hogy a szellemiekben való megmérettetésen túl, kolozsvári napjaitok egymáshoz és ehhez a szép városhoz is közelebb vigyenek! Ébredjen vágy a szívetekben Románia első számú egyetemén, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen való továbbtanulásra!

Szeretett felkészítő Pedagóguskollégák! Köszönöm a fáradtságot nem ismerő tanító-nevelőmunkát és a példás életet, amellyel diákjaitok előtt jártok. Mert kell a jó példa, a megerősítés ahhoz, hogy ők ne csak jók, de a legjobbak akarjanak lenni a lelkiek világában is. Komoly missziós munka ez, amiért sokszorosan áldjon benneteket a jó Isten!

Szeretettel várunk benneteket abba a városba, amelyik több éven át volt otthona nagy püspökünknek, Márton Áronnak is, ahol 84 évvel ezelőtt püspökké szentelését ünnepelték.

Szeretett szervező és az olimpia lebonyolítását bármilyen módon segítő Pedagóguskollégák! Egy ilyen léptékű program megszervezése nem kis kihívás. Köszönöm, hogy vállaljátok és felsőfokú igényességgel végzitek ezt a nemes szolgálatot. Jól tudom, hogy a szellemi és fizikai munkán túl imáitokkal is kíséritek egy minden szempontból színvonalas és építő program megvalósulását. A jó Isten adjon erőt nektek és sokszorosan áldja fáradhatatlan munkátokat!

Kedves Diákok és Tanárok, ti mindnyájan a mai „nagy idők nagy nemzedéke” vagytok – ez nagyon komoly és nagyon szent hivatás. Kívánom, hogy ebben a gondolatban megerősítő, sok szép, szeretetteljes élményt nyújtó időt töltsetek, töltsünk együtt Erdély szellemi fővárosában!


KOVÁCS ZOLTÁN ZSOLT, a hittanolimpia ügyvezető elnöke
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az V. Országos Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpia igei üzenetével köszöntöm e jeles versenyen megjelenteket: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága.”

Kedves Diákok! Önök azok, akik megyéjük legjobbjaiként az elkövetkezendő napokban számot adnak azokról a kemény és állhatatos munkával megszerzett ismeretekről, amelyek lehetővé teszik aztán egy olyan ranglista felállítását, amely nem a hitről, hanem a tudásról szól. Versenyről, performanciáról lévén szó, ez elkerülhetetlen. Arra ösztönzöm azonban Önöket, hogy lássanak túl e megmérettetésen, és tekintsenek e pár napra úgy, mint egy áldott lehetőségre az új barátságok kialakításában, a már meglévő ismeretségek elmélyítésében, adjanak helyett a versenyszellem mellett az önfeledt jókedvnek és örömnek. A megszerzett tapasztalatok mellett ezeket vigyék aztán magukkal, s ezt szórják szét közvetlen környezetükben.

Isten áldása legyen minden diák, hitoktató életén! Szeretettel gratulálok a szervezőcsapat minden tagjának, akik lehetővé tették azt, hogy e kincses városban kerüljön megrendezésre a hittanolimpia!

Sikeres versenyzést, áldott, szeretetben megélt napokat kívánok mindenkinek!


DR. KEREKES ADELHAIDA főtanfelügyelő-helyettes
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség

Sokszor göröngyös, sokszor nagyon elágazó a tudomány útja. Ezen az úton csak az érhet célba, aki hiszi és tudja azt, hogy nyitott szemmel, szívvel és lélekkel kell rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire. A világ rejtélyeinek megfejtése rátok vár! Legyen erős a hitetek, hogy sikerrel, eredményesen haladjatok előre céljaitokat elérni!


VÁKÁR ISTVÁN alelnök
KOLOZS MEGYEI TANÁCS

Nagyon örülök, hogy a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum ad otthont idén a magyar nyelvű római katolikus vallásolimpia országos szakaszának. Bármilyen országos tantárgyversenyen részt venni dicsőség, a magyar nyelvű római katolikus hittanolimpia országos megmérettetésére ez halmozottan igaz. Az ilyen típusú versenyek által a diákok fejleszthetik ön magukat, a felkészülés során elsajátított ismeretek gazdagítják és formálják őket, a versenyhelyzeteket szokhatják, és nem utolsósorban hatalmas közösségépítő erővel is bírnak. Ugyanakkor a rendezvény Kolozs megye számára is kiváló alkalom, hogy a résztvevő diákok megismerjék a megyét, a kincses várost, emblematikus épületeit, a turista látványosságokat. Kolozs Megye Tanácsa mindezek fényében kiemelt támogatója a tantárgyversenynek, jelentős anyagi támogatást biztosítva megszervezése érdekében.

A keresztény értékek nélkül Európa soha nem lett volna a minőségi életnek, a kultúra gazdagságának és sokszínűségének igazi otthona. Ugyanakkor a Szent István-i örökség erős hitet, erkölcsi erőt, biztos céltudatosságot hagyott ránk, ezért legyünk büszkék és adjuk tovább utódainknak, hogy a magyarság, a kereszténység és az európaiság összetartozó, egymástól elválaszthatatlan érték.

Sok sikert kívánok a résztvevő diákoknak, érezzek jól magukat Kolozsváron és Kolozs megyében és maradandó élményekkel gazdagodjanak!


OLÁH EMESE alpolgármester
KOLOZSVÁR POLGÁRMESTERI HIVATALA

Mindig öröm, amikor ennyi szorgalmas diák Kolozsvárra érkezik. Büszkeség az, hogy Kolozsvár otthona lehet számos tantárgyversenynek. Üdvözöllek titeket kedves diákok és pedagógusok a Kincses Városban! Eredményes, sikeres napokat kívánok minden versenyzőnek!