KÖSZÖNTÉSEK


NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ DR. KOVÁCS GERGELY ÉRSEK
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Mester! Olyan jó itt lenni!”

Öröm számomra annak folyamatos megtapasztalása, hogy az iskolai hitoktatás meglétéért és megvédéséért testületileg és egyetértésben állunk ki hazai felekezeti vezetők, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy az ifjú nemzedék tevékeny hitre nevelésében és vezetésében, a kulturális érték- és hagyományőrző fejlődésében elengedhetetlenül fontosok a vallási ismeretek.

A szentmiséken és plébániai hitoktatáson való részvétel mellett, az iskolai hittanórák során is lehetőség nyílik Isten Igéjének megismerésére, hogy – egymást kiegészítve – eredményezzék Isten csodálatos világának, embert üdvözítő tervének megtapasztalását. Ezáltal nyerhetünk betekintést abba a meghívó ígéretbe, mely – a Szentírás tanúsága szerint – Péter, Jakab és János apostolok előtt is felvillant a Tábor-hegyen, Jézus színeváltozásakor, s mely minket is bizakodással, reménységgel, Teremtőnk iránti föltétlen hittel tölthet el, hogy az apostollal együtt mondhassuk: „Mester! Olyan jó itt lenni!” (Mk 9,5).

Mindannyiunk – résztvevő diákok, hitoktatók, szervezők – örömére szolgál, hogy fizikai jelenléttel lehetünk itt az ötödik Országos Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpián.

Az Olimpia jó értelemben jelent versenyt. Arra sarkallja a résztvevőket, hogy minél összeszedettebben adjanak számot a hittanórákon szerzett ismereteikről, mely ismeretek hozzájárulnak az egyéni hit kiteljesedéséhez, fejlődéséhez, tökéletesedéséhez. A megmérettetés nem kinek-kinek a hitéről, hanem a kitartó, szorgalmas és állhatatos munka árán megszerzett tudásáról, felkészültségéről ad (remélhetőleg) objektív látleletet, rangsorolást, hiszen mégis versenyről van szó.

Közhelynek hangzik, de ezen a versenyen mindenki nyertes, attól függetlenül, hogy teljesítménye alapján milyen helyezést ér el. Nyertes, hiszen Istenről szerzett még több ismeretet a felkészülés során.

A jó Isten áldását kérem az Olimpia házigazdáira, hitoktatóink munkájára; sok sikert és töretlen lelkesedést kívánok a diákoknak! Tapasztaljuk meg közösen, hogy „olyan jó itt lenni!”

Gyulafehérvár, 2023 Nagyböjtjében


MARINELA MARC FŐTANFELÜGYELŐ
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség

Kedves tanulók, résztvevői az Országos Római Katolikus Hittanolimpiának!

Gratulálunk szép eredményeitekhez, amelyek egyben belépőjegyei is az Országos Hittanolimpián való részvételeteknek! Az ország legjobbjai lévén, itt tanúbizonyságot tehettek képességeitekről, tantárgy iránti elkötelezettségetekről.

Úgy gondoljuk, hogy a versenynek otthont adó helyszín, Kolozsvár találó választás volt több szempontból is. Kolozsvár az erdélyi kultúra fellegvára, amely nemcsak a hagyományok ápolásában jár élen, hanem az innováció, az oktatás, a kutatás tekintetében is. Kolozsvár sokat fektet az oktatásba, ennek következménye, hogy nemcsak az ország legjobbjaként, de az európai toplistákon is nyilvántartott felsőoktatási intézménynek ad otthont, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemnek, s ugyanakkor más intézményeknek és kulturális központoknak is, ahol a közeljövőben tanulás iránti szenvedélyetek tudományos karrier formájában kiteljesedhet. Kívánjuk továbbá, hogy az egyetemi tanulmányaitokat követően sikeresek legyetek hazai és európai szinten is elismert helyi intézményeknél vagy vállalatoknál.

Az iskolai tantárgyversenyek a tehetséggondozás színterei, de legalább annyira fontosak a barátságok is, amelyek itt köttetnek, a talákozások, amelyekre itt kerül sor, hiszen azonos érdeklődési körrel rendelkeztek. Arra buzdítunk benneteket, hogy használjátok ki a szervezők és a város kínálta lehetőségeket, a verseny után pedig térjetek vissza Kolozsvárra örömmel és jó kedvvel, hiszen számtalan lehetőséget kínál a város minőségi szabadidő eltöltésére is, gondolunk itt a fesztiválokra, könyvvásárokra, országos, európai és világszintű sportversenyekre.

Sok sikert kívánunk, meg vagyunk győződve afelől, hogy a vallás tanulmányozása, érdeklődésetek más népek kultúrája és civilizációja iránt hozzájárulhat világunk jobbá tételéhez!